Budowa ptaków

układ kostny
układ moczowo-płciowy
układ pokarmowy
układ oddechowy
układ krwionośny
układ nerwowy
rodzaje dziobów