RODZINA NUROWATE

NUR RDZAWOSZYI (GAVIA STELLATA)


Występowanie
Gniazduje na północnych skrajach Eurazji i Ameryki Północnej. Zimuje na wybrzeżach mórz strefy umiarkowanej i subtropikalnej półkuli północnej. W Polsce pojawia się nielicznie, ale regularnie na przelotach u wybrzeży Bałtyku (marzec - kwiecień i wrzesień - grudzień). Tylko pojedyncze osobniki zimują.
nur rdzawoszyiCechy gatunku
Upierzenie - szarobrązowy wierzch ciała, zimą pokryty białymi plamkami, spód biały. W upierzeniu godowym głowa i szyja barwy popielatej, a gardło rdzawe. Dziób charakterystycznie lekko zadarty do góry.
Biotop
Gnieździ się nad stojącymi wodami śródlądowymi, na wyspach i brzegach rzek. Zimuje na wybrzeżach morskich.
Pożywienie

Głównie ryby, uzupełniane przez mięczaki, owady i inne bezkręgowce.

Ochrona
Objęty ochroną gatunkową ścisłą.

NUR CZARNOSZYI (GAVIA ARCTICA)
Występowanie
zamieszkujący północną Eurazję oraz arktyczne i subarktyczne rejony Ameryki Północnej. W Europie zimuje nad Morzem Północnym, Bałtykiem i Morzem Śródziemnym. Dawniej w północnej Polsce gniazdował, obecnie jedynie zimuje. Przelatuje w marcu - kwietniu i wrześniu - grudniu. nur czarnoszyi
Cechy gatunku
Szata spoczynkowa - szarobrązowy wierzch ciała, spód biały. Szata godowa - głowa popielata, na gardle czarna, kwadratowa plama, na szyi czarno-białe podłużne pasy. Grzbiet czarny w białe plamy, brzuch jasny.
Pożywienie
Głównie ryby.
Ochrona
Objęty ochroną gatunkową ścisłą.