RODZINA PERKOZY

PERKOZEK (TACHYBAPTUS RUFICOLIS

perkozek


Występowanie.
zamieszkujący Europę poza jej północno-wschodnim skrajem oraz południową i środkową Afrykę i południową Azję. Ptaki z populacji środkowoeuropejskiej zimują w Europie Zachodniej i basenie Morza Śródziemnego. Przeloty: marzec i listopad.
Cechy gatunku
Ubarwienie godowe - brązowy, policzki i gardło kasztanowe, kąt dzioba żółty. Ubarwienie spoczynkowe - wierzch brązowy, boki i spód brudnobiałe.
Pożywienie
Drobne zwierzęta wodne.
Ochrona
Objęty ochroną gatunkową ścisłą.

odgłos wydawany przez perkozka
Otwórz plik Niestety Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych, ale <a href="perkozek.mp3">tutaj</a> możesz zobaczyć ten plik!


PERKOZ DWUCZUBY (PODICEPS CRISTATUS)


Występowanie.
perkoz dwuczubyzamieszkujący większość Europy i Azji Środkowej oraz w południowej i środkowej Afryce. Izolowane populacje w Australii i na Nowej Zelandii. Europejskie ptaki zimują w Europie Zachodniej i basenie Morza Śródziemnego. Pojedyncze osobniki zimują w Polsce. Przeloty: marzec-kwiecień i sierpień-grudzień
Cechy gatunku
Upierzenie godowe: długa biała szyja, na głowie dwa ciemnobrązowe czuby i rdzawo-czarne bokobrody. Wierzch ciała ciemnobrązowy, boki brązowordzawe. Biała pierś. W upierzeniu spoczynkowym brak bokobrodów, czuby ledwo zaznaczone.
Pożywienie
Małe ryby, owady, skorupiaki, mięczaki, kijanki i żaby uzupełnione pokarmem roślinnym. Pokarm zdobywa nurkując. Zjada własne pióra, karmi nimi młode.
Ochrona
Objęty ochroną gatunkową ścisłą.


odgłos wydawany przez perkoza dwuczubego
Otwórz plik Niestety Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych, ale <a href="perkozek.mp3">tutaj</a> możesz zobaczyć ten plik!PERKOZ RDZAWOSZYI(PODICEPS GRISEIGENA)

perkoz rdzawoszyi


Występowanie.
zamieszkujący środkową i wschodnią Europę, Syberię, Zakaukazie, wybrzeża Morza Aralskiego, północną część Japonii i Amerykę Północną na obszarze od Alaski po Labrador. W Polsce niektóre osobniki również zimują. Zasadniczo wędrówki na krótkie dystanse.
Cechy gatunku
Pożywienie
Małe ryby, owady, mięczaki, skorupiaki i kijanki. Ochrona
Objęty ochroną gatunkową ścisłą.


ZAUSZNIK (PODICEPS NIGRICOLLIS)


Występowanie.
zausznik zamieszkujący Europę poza skrajami północnymi i zachodnimi (od połowy XIX wieku stopniowo rozszerza swój zasięg w tym kierunku), zachodnią część Ameryki od Kanady do Kolumbii, Afrykę oraz południową i południowo-wschodnią Azję wraz z Bliskim Wschodem. Przeloty marzec - kwiecień i sierpień - listopad. Polskie ptaki zimują w Europie zachodniej i basenie Morza Śródziemnego. Południowe populacje osiadłe.
Cechy gatunku
Upierzenie godowe - głowa, szyja i wierzch ciała czarna, za okiem duża, trójkątna, szersza niż u perkoza rogatego trójkątna, złotawa plama. Spód ciała rdzawokasztanowaty. Upierzenie spoczynkowe - wierzch ciemny, spód jasny. Na policzku ciemna plama.
Pożywienie
Owady i skorupiaki wodne, bardzo rzadko ryby. Pokarm zdobywa nurkując. Ochrona
Objęty ochroną gatunkową ścisłą.